GULERØDDER 

I sædskiftet regnes med, at komposten fra det foregående år er tilstrækkelig, så der ikke behøves kompost på gulerodsbede.

Sås med såmaskine indstillet på “Carrot” eller “gulerod pilleret”

Straks efter såning dækkes med fiberdug. Den øger jordtemperaturen, spiringen fremskyndes, og ukrudtet når ikke at blive så stort, før gulerødderne kommer frem. Fiberdugen skal blive på bedet i hele sæsonen og lukkes godt til for at undgå gulerodsfluer. 

Normalt er det nok at luge gulerødder 2-3 gange med ca. 3 ugers mellemrum. Første gang 2 uger efter fremspiring. Når gulerodstoppene bliver store, lukker de rækkerne, så ukrudt skygges væk.

Ved lugning  renser man først med lugejern mellem rækkerne, dernæst håndluges, hvor man ikke kan komme til med jernet.

Udtyndes til ca. 4 cm mellem planterne første gang der luges. Må ikke udtyndes senere, da det kan beskadige de blivende gulerødder. 

Vanding i tørre somre er meget vigtigt. Vandmangel kan gøre gulerødderne bitre i smagen, og kan få rødderne til at sprække, når der endelig kommer vand.

SYGDOMME / SKADEDYR

Gulerodsfluen lægger æg ved rodhalsen af gulerødderne. De klækkes efter én uge, larven kravler ned i jorden og gnaver sig med tiden ind i den voksende gulerod. Det er derfor meget vigtigt at holde bedet dækket med fiberdug i hele sæsonen. Gulerodsfluen kan ikke lide åben mark, hvor der ikke er læ.

HØST

Sommergulerødder høstes, når de er 1½ – 2 cm i diameter.

Til opbevaring: Gulerødderne vokser, så længe de er spidse i enden. Når de er afrundede er de klar til at høste.

De tåler let nattefrost, når de står i jorden. Det er bedst at lade dem stå så længe som muligt – ca. starten af november.

Høstmetode: Rødderne graves op med greb og toppen brækkes af. Det er vigtigt, at der ikke sidder blade tilbage, da de vil rådne på lageret. Om efteråret er gulerødderne meget saftspændte – de skal håndteres forsigtigt, så de ikke sprække