BØNNER

Alle ærter og bønner dækkes med fiberdug efter såning for at undgå at fugle æder de nyspirede planter

Planten er sart og tåler overhovedet ikke frost. Den kræver meget varme for at udvikles, såning foregår sent. Vil gerne stå i læ i en let og varm jord. Plantens rodsystem er svagt og kræver jord med god struktur.

Sås med 2-3 ugers mellemrum, så alle bønner ikke er høstklare på samme tid.

NÆRINGSBEHOV

Bønnen kræver jord med en god struktur, og gødskningsbehovet er ikke stort. Den hører til ærteblomstfamilien, som er kvælstofsamlende, dvs. at planten lever i symbiose med bakterier, der sidder i knolde på rødderne. Bakterierne er i stand til at opsamle kvælstof fra luften. Det er derfor ikke nødvendigt at tilføre kvælstof – bakteriernes funktion hæmmes, hvis der er meget tilgængeligt kvælstof i jorden.

Gødskning af såbedet med kompost har til formål at gøre jorden mere porøs og tilføre fosfor og kalium.

Dosering: ca. 0,7 kbm (5 store trillebørfulde) / 50 m bed (ca. 14 liter pr. m bed)

PASNING

Efter såning (i hånden) overdækkes med fiberdug for at beskytte mod fugle og mod insekter, som angriber kimplanterne. Der eftersås, hvis der opstår huller. Planterne kan godt flyttes, hvis der skal udtyndes.

Bønner har et relativt svagt rodnet og kræver god vandforsyning for at trives. Planten kan nemt knække i blæst (frøene kryber opad under spiring), så det er vigtigt at så dybt nok, evt. kan man hyppe jord op omkring planten, når den er stor nok.

STANGBØNNER og PRALBØNNER

Plant 2-3 m lange stænger (bambus, grene, rør, el. l.) med 50 cm. afstand. Kan placeres så de kan bindes sammen i toppen, 3 eller 4 sammen. Sørg for solidt fæste, så stativet ikke vælter i blæst.

Så 3 frø rundt om hver stang. Hold øje med at de alle spirer, hvis ikke – så om igen.

Det er vigtigt, at jordtemperaturen er mindst 15 grader eller derover inden såning. Omkring 1. juni plejer at passe.

Når planterne begynder at skyde, skal de have lidt hjælp til at finde stangen, de skal kravle op af. Derefter klarer de turen selv.

BUSKBØNNER:

Sås i hånden i 3 rækker med 12 cm mellem planterne i mindst 5 cm dybde — brug evt. en plantepind/hulstok. Brug IKKE såmaskine. Dæk med fiberdug, indtil planterne er 5-10 cm høje for at undgå, at fugle æder frø eller nyspirede planter. Opstår der huller, så skal der sås efter.

Frøene kryber opad under spiring, så det er vigtigt at så dem dybt nok. Planten knækker nemt ved jorden, hvis roden er for tæt på overfladen. Kan evt. hyppes, hvis planten ser ud til at vælte.

 

Spiretemp

Såtidspunkt

Sådybde

Rækkeafst.

Rk pr. bed

Planteafst.

min.16º C

min. 5-7 dg.

Ca. 1.6. – samt efter 2-3 uger

Min. 5 cm

40 cm (15 cm fra bedkant)

NB om stangbønner

3

8-12 cm

Tidsrum fra såning til begyndelsen af høst: 70-90 dage

HESTEBØNNER:

Sås i 3 rækker i 8 cm dybde med 12 cm afstand.

Hyppes når planten er ca. 30 cm høj.

SYGDOMME & SKADEDYR

Pga. vores tempererede klima er bønner ikke særlig udsat for sygdomme.

Fugle kan hakke frø og kimplanter op.

Lupinflue – larverne udklækkes sidst i maj og kan ødelægge kimplanten, før den kommer op.

Begge dele kan afhjælpes med fiberdug.

Dårlig fremspiring skyldes dog oftest for lav temperatur.

HØST

Høsten starter, når bønnerne er store nok og fortsætter, så længe temperaturen er moderat. Bælgen skal have en diameter på 8-15 mm. Bliver de større, forringes smagen.

Det er vigtigt at plukke alle høstklare bælge. Hvis bælgene får lov at blive siddende og vokse videre, går plantens vækst i stå. Omvendt fortsætter produktionen af nye bælge, hvis der hele tiden høstes af de spisemodne. Kan man ikke bruge alle bønner, kan det være nødvendigt at plukke rent og kassere ubrugelige bælge.