BROCCOLI

Broccoli har en kort udviklingstid – ca. 2 mdr. fra plantning til høst. Der kan dyrkes flere hold på en sæson. Tidligste hold kan sås ultimo marts. Udplantning foregår først i potter, som står i drivbænk i 1-2 uger for at hærdes, inden de plantes ud på friland.

Broccoli er en af de sarte kålplanter. Ved udplantning på friland kan man evt. dække med fiberdug, hvis der stadig er risiko for nattefrost.
Broccoli trives på de fleste jordtyper med god struktur, da rodnettet er svagt. Kål trives bedst på tungere lerholdig jord. På sandjord skal man være omhyggelig med vanding.
Optimal pH: 7 – er den lavere øges risikoen for kålbrok.

Broccoli har en hurtig vækst, så den har brug for en koncentreret stor mængde gødning i en kort periode. Det kan være en fordel at etablere en efterafgrøde, der kan optage de næringsstoffer, der frigøres fra komposten – efter at broccolien er væk.

Dosering: 1,5 kbm (ca. 10 store trillebørfulde) pr. 50 m bed (ca. 30 liter / m bed)

Generelt må kål ikke plantes dybere, end at overfladen af den medfølgende jordklump er i niveau med jordoverfladen i bedet. Hvis der plantes dybere, øges risikoen for angreb af den lille kålflue.

Bedet renses kort før udplantning.