Majs

Majs kræver megen varme for at udvikles ordentligt, og tåler slet ikke frost. Er der stadig risiko for nattefrost efter udplantning, er det en fordel at dække med fiberdug – både for at undgå frosten og for at give lidt mere varme om dagen.

Majsen kvitterer for en jord i god gødningskraft og med god struktur. Jordtypen er ikke så afgørende, blot ikke tung, kold lerjord og lavtliggende arealer.

Fra såning til udplantningsklar plante går der kun 1-2 uger, så første hold sås midt i maj for ikke at risikere nattefrost efter udplantning. Næste hold sås efter ca. 14 dage for at sprede høsten lidt. Der bør ikke sås senere end ca. 1. juni, da majsen så ikke kan nå at modne færdig sidst på sæsonen.

Frøene lægges i blød i 2-3 timer før såning – max. et døgn.

Sådybden skal være min. 2 cm, da frøet under spiringen kryber opad. Spirebakkerne må ikke soppe i vand, da frøene så rådner.

Udplantes i 2 rækker med 20 cm mellem planterne. Vandes regelmæssigt den første uge, indtil planten har slået rod. Dækkes med fiberdug, indtil planten er ca. 20 cm høj. Hyppes en gang, når planten er ca. 40 cm høj. Planteafstanden må ikke være for stor, da de skal kunne nå at bestøve hinanden for at danne kerner på kolberne. Man kan altså ikke have enkelte planter med stor afstand – de vil danne kolber, men ingen kerner. Det kan være en fordel at hyppe planterne – både for at støtte dem og som ukrudtsbekæmpelse.

Når planterne står i spirebakkerne, har hver plante kun en lille klump jord, og det er nødvendigt at udplante, mens planterne er ret små (ca. 2 uger efter såning). På dette stadie har planten ikke særlig mange rødder, og de har svært ved at holde på jordklumpen, når de tages ud af bakkerne. Udplantningen skal derfor ske med stor forsigtighed, så jordklumpen ikke går i stykker.

Første tegn på modne majs er, at hårene i toppen af kolben visner og bliver mørke. Denne metode kan være lidt usikker, og man må mærke på kolben, om kernerne er store nok. Forsøger man med at løfte dækbladene, skal det gøre meget forsigtigt, da udviklingen herved forstyrres. Høsten starter normalt hen i august måned.