Fælleshaven er organiseret i arbejdsgrupperne, styregruppen, fællesmødet, bestyrelsen og generalforsamlingen.

Hvert voksent medlem har ansvaret for ét bed. Par er i princippet begge medlem, også selv om kun den ene ønsker at arbejde i haven og har således ansvaret for to bede. Men ved fælles arbejdsdage i haven er par ikke forpligtet til at møde med mere end en voksen.

Alle familier er med i en arbejdsgruppe med hvert deres ansvarsområde. Grupperne mødes en gang om ugen på en aftalt arbejdsdag for at arbejde sammen, eller som minimum en halv time for at koordinere og planlægge arbejdet. Man hjælpes ad i gruppen med større opgaver som plantning af afgrøder og udtynding af f.eks. gulerødder, og selvfølgelig udenoms-opgaven.

Man skal regne med at arbejde mindst 2-3 timer om ugen i gennemsnit i sæsonen, der løber fra marts og slutter i oktober. Hver gruppe har en kontaktperson, samt et medlem i styregruppen – alle, der ønsker det, kan i øvrigt deltage i Styregruppens arbejde.

Gruppe 1 (Urtehavegruppen) står for urtehaven øverst i haven, har de længste bede i haven og de mest besværlige afgrøder, men har ingen udenoms-opgave.

Gruppe 2 (Lager og vanding) Gruppen står for lageret i den nedgravede togvogn, som er vores jordkælder, styrer vanding i tørre perioder og holder orden i togvognen, som er vores redskabsskur og vedligeholder/fornyer redskaberne.

Gruppe 3 (Kompostgruppen)  passer vores kompost, som vi bruger til at gøde haven med i det tidlige forår. Gruppe 2 og 3 samarbejder om begge opgaver. 

Gruppe 4 Græsgruppen) sørger for at slå de græsarealer, som ikke slås af den lejede græsslåning. Desuden passer gruppen bærbuske i havens yderkant og holder rent i ”kravlegården” og rundt om domerne.

Gruppe 5 (Domegruppen) reparerer og vedligeholder vores domer (drivhuse) og drivbænke og passer afgrøderne i domerne (minus udplantningsplanterne). Gruppen har de næstnederste bede.

Gruppe 6 (Udplantningsgruppen) laver udplantningsplanter til haven i den østligste dome og vores drivbænke. Gruppen har havens korteste bede nederst i haven.

Arbejdsdelingen er lavet, så de, der har korte bede, har en stor udenoms-opgave, og de, der har lange bede, har en mindre eller ingen udenoms-opgave.

Som nyt medlem i Fælleshaven kommer man ind i den eller de grupper, der mangler et medlem, man kan så senere flytte gruppe, hvis man vil og der bliver en ledig plads i en anden gruppe.

Vi har som hovedregel det samme bed år efter år, så vi får derfor forskellige afgrøder at passe, fordi vi dyrker i skifter på 4 eller 5 bede. Som hovedregel er der en afgrøde i hvert bed, enkelte bede har dog to afgrøder og i urtehaven er der mange forskellige urter pr. bed. Man skal passe den gang ved ens bed, der vender ned mod øst – der må ikke være ukrudt i gangen. Herudover skal man sørge for, at der er ½ meter bar jord ved begge bedenderne.

Vi betaler os fra at få bedene behandlet maskinelt om foråret inden plantning og såning. Vores maskinmand hedder Peter, og når han har kørt bedene om foråret, er de klar til at plante og så i, og vi slipper for det hårde arbejde med at grave og tilrette bedene.

På fælles arbejdsdage arbejder hele haven sammen om at løse de største opgaver i Fælleshaven. Det er f.eks. at køre kompost på bedene i det tidlige forår, tømme og fylde møg i varmekasserne i domen, oprydning efter vinteren, plantning af porrer, høst og oprydning igen inden vinteren.

Styregruppen består af mindst et medlem fra hver af de 6 arbejdsgrupper, og tager sig af den daglige drift, planlægger fællesmøder, laver mark- og gødningsplaner, indkøber frø m.v. Alle, der har lyst, kan være medlem af Styregruppen.

Fællesmøder holdes, når styregruppen finder det nødvendigt, som regel en søndag formiddag i haven og ofte i forbindelse med en fælles arbejdsdag. Der udsendes en havekalender tidlig på året med datoer for møder og arbejdsdage. På fællesmødet koordineres arbejdsgruppernes arbejde, og beslutninger vedrørende den daglige drift tages. Styregruppen og fællesmødet er øverste myndighed i det daglige.

Generalforsamlingen, der afholdes i februar, er øverste myndighed i de helt overordnede spørgsmål, og her vælges en bestyrelse, der tager sig af løbende opgaver såsom økonomi, medlemssituation og kontakt udadtil.