FÆLLESHAVENS ORGANISATIONSPLAN

 

Idegrundlag og overordnede målsætninger:

 

Fælleshaven hører under foreningen “Fælleshaven i Beder”.

 

Fælleshaven skal sikre en egen-forsyning med et bredt sortiment af grønsager til de deltagende husstande. Målet er at opnå så god en forsyning af grøntsager som muligt med hensyn til mængde og kvalitet. Samtidig er det målsætningen, at give plads til mennesker med forskellig dagligdag, baggrund og forudsætninger. Der stilles f.eks. ikke krav om dyrkningsmæssig erfaring. Haven skal være en ramme, hvor man kan lære af hinanden. Samarbejdet og fællesskabet muliggør pkt. 1 og 2. Fællesskabet forudsætter, at alle tager et ansvar.

 

Krav til deltagelse:

 

Deltagerne betaler selv driften af haven i form af et kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Desuden betales et indskud på 300 kr. pr. voksen. Indskuddet afskrives med 25 % pr. år Hvert voksent medlem skal yde en indsats på min. 2 timer pr. uge i gennemsnit pr. uge i dyrkningssæsonen. I familier med par kan det ene medlem arbejde for 2, altså min. 2 x 2 timer og passe 2 bede. Hvert voksent medlem har ansvaret for at dyrke 1 bed i haven, samt deltagelse i en udenoms-gruppe f.eks. kompostgruppen eller udplantningsgruppen. I en udenoms-gruppe med store opgaver har gruppen korte bede, mens dem med lange bede har små udenoms-opgaver. Urtehavegruppen har ingen udenoms-opgave.

 

Alle familier skal deltage i fælles arbejdsdage med mindst en person.

Denne mødepligt er opfyldt, hvis man møder op til mindst halvdelen af arbejdsdagene.

 

Alle familier opfordres til at deltage i fælleshavemøder.

 

Arbejdskultur:

 

Man skal altid give besked, når man er forhindret i en aftale. Man skal være indstillet på at lære af hinanden.

 

Arbejdsgrupperne:

 

Arbejdsgrupperne er hovedhjørnestenen i Fælleshavens organisering. Hver arbejdsgruppe skal stille med mindst et medlem i styregruppen. Hver arbejdsgruppe udpeger en kontaktperson.

 

Det er samarbejdet i grupperne, der muliggør, at der bliver dyrket grønsager, at grønsagerne har en høj kvalitet, at der er en tilstrækkelig mængde, at der kan ske en udveksling af erfaringer, at man kan være med uden de store faglige forudsætninger, og at man kan lære noget. Den enkelte arbejdsgruppe mødes fast mindst en halv time en gang ugentlig, hvor man gennemgår den enkeltes og gruppens opgaver.

 

Styring og planlægning:

 

Der dannes en styregruppe med mindst en repræsentant fra hver arbejdsgruppe. Styregruppen laver overordnet planlægning for hele haven, koordinerer gruppernes opgaver, samt sørger for afholdelse af fælleshavemøder efter behov. Styregruppen og fælleshavemødet er øverste myndighed, hvad angår organisering af driften, dog med ansvar overfor foreningens bestyrelse. Regnskab, ventelister og medlemskab varetages af foreningens bestyrelse.

 

Sidst ændret på generalforsamlingen 19. februar. 2019