Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Fælleshaven 24. februar 2022

Anna, Leif, Jens, Jørgen, Birgit, Mads, Sabine, Helga (ref.), Nancy, Birgit, Jonna, Kirsten L. Erik, Vibeke, Pia, Hanne, Agnes

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent. 

 2. Bestyrelsens beretning. 

 3. Godkendelse af regnskab 2021. 

 4. indkomne forslag. 

 5. Budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for såvel almindelige medlemmer og som urteplukkere. 

 6. Valg til bestyrelsen. Der er i alt fem bestyrelsesmedlemmer, som på skift vælges for to år. På valg i år er Edel, Jens og Leif. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik og Anna) er ikke på valg i år. 

 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Vælges for ét år. 

 8. Medlemssituationen 2022. 

 9. Deltagelse i fælles arbejdsdage. 

 10. 
Eventuelt 
 1. Valg af dirigent og referent
  Leif dirigent, Helga referent.
 2. Beretning
  Anna fremlagde beretningen, som var vedhæftet indkaldelsen.
  Porrerne er angrebet af minerfluer og kan beskyttes ved at dække porrerne til i august, hvor fluerne flyver (formentlig – afklares med Peter). De porrer, som stadig står i bedene skal ikke i komposten, da der kan være smitte heri.
  Hjemmesiden har været nede en tid pga. manglende opdatering. Det er vigtigt at have en hjemmeside, mange folk udefra er interesserede. Hanne og Helga får løst problemet, så vi beholder hjemmesiden.
 3. Regnskab
  Leif gennemgik regnskabet. Kommunen er holdt op med at kræve leje af jorden. Rygter siger, at de er holdt op med at kræve leje af mindre jordstykker. Regnskabet godkendt.
 4. Forslag:
  Annas forslag om at lade 2 bede i urtehaven hvile. Rådet fra havekyndige er at så grøngødning og ikke lade dem ligge helt brak. Det medfører et medlem mindre i haven. Forslaget er vedtaget.
 5. Budget
  Forslag om at bevare kontingentet: Voksne 850 kr. Børn 3-12 år: 100 kr. over 12 år 250 kr. Klippekort 350 kr.
  Budgettet godkendt.
 6. Valg til bestyrelsen
  Jens, Leif og Edel genvalgt.
 7. Suppleanter: Vibeke og Agnes. Revisor Gurli. Revisorsuppleant Sabine.
 8. Medlemssituationen
  Vivi og Sune er gået ud og skifter til urteplukkere. Marianne + mand og Gerd er gået ud. Jens holder styr på nye medlemmer fra ventelisten, som fordeles i styregruppen.
 9. Arbejdsdage.
  Man er forpligtet til at deltage i min. halvdelen af de fælles arbejdsdage. Det fungerer, tingene bliver gjort, men alligevel en opfordring til at være med, også pga. det sociale.
 10.  Eventuelt
  Hvem holder togvognen vedlige? Der er ingen egentlig vedligeholdelse. Oprydning sker 2 gange om året, Mellemtiden må vi selv stå for. Gulvet ved indgangen trænger til at repareres. Jørgen vil gerne være tovholder.
  Husk datoer for fælles arbejdsdage til møgspredning i marts.