GRØNKÅL

Kalk på bedet 10 dage før plantning – 3 kg. pr. 10 meter.

Grønkål forspires i domen og plantes ud på bedet i april/maj.
Plantes i 3 rækker forskudt med 50 cm mellem planterne. Rodklumpens overflade skal være i niveau med jordoverfladen.
Dæk med fiberdug, indtil planterne er 10-15 cm høje for at undgå, at duerne spiser de små planter.
Vandes regelmæssigt den første uge efter udplantning.

Trives bedst på tung lerholdig jord. Hvis pH er lavere end 7 øges risikoen for kålbrok.

NÆRINGSBEHOV 1 kbm (7 store trillebørfulde) pr. 50 m bed (ca. 20 liter pr. m bed)

SYGDOMME & SKADEDYR

Kålbrok er en svampesygdom, der angriber rødderne og den nederste del af stænglen. Rødderne svulmer op ved et angreb, og det medfører dårlig optagelse af vand og dermed dårlig vækst. Svampesporerne overvintrer i jorden.

Forebyggelse: Svampen vokser bedst i sur jord, så man kan forebygge ved at tilføre kalk. Desuden er det vigtigt med sædskifte, så der er en pause på min. 3 år uden kål.

Kålsommerfuglens larver (kålorm) kan leve og æde alle slags kål, men skader i forskelligt omfang.

Forebyggelse: Gode vækstbetingelser. Ved fx vandmangel er de mere udsatte. Overdækning med fiberdug.

Kålorm skal fjernes manuelt. De forsvinder, når vejret bliver koldt.

HØST

Man kan have grønkål næsten året rundt, undtagen i maj og juni.

For at opnå fortsat vækst skal man plukke af de nederste brugbare blade. Man må ikke ribbe en plante, så der kun er topskuddet tilbage.

Grønkålsblade holder sig dårligt, når de først er plukket (ca. 1 uge i køleskab).