Fælleshaven i Beder er en selvstændig forening med det ene formål at drive Fælleshaven. Vi har plads til ca. 40 voksne og 40 børn, og vi dyrker Fælleshaven i fællesskab. Vi har ca. en tønde land jord, som vi har lejet af Århus Kommune. Jorden dyrkes efter økologiske principper og til eget forbrug. Vi dyrker stort set alle slags grønsager, man kan dyrke i et dansk klima samt mange forskellige slags krydderurter. Grønsager, der kan overvintre, gemmer vi i vores jordkælder og har på den måde grønsager en stor del af året.

Fordelingen af grønsagerne er enkel. Alle tager blot det, familien har behov for til eget forbrug – men selvfølgelig med naturlig hensyntagen til, om der nu er nok til alle. Man må naturligvis ikke forsyne andre end havens medlemmer med grønsager og krydderurter – det ville haven ikke kunne bære.

.