Velkommen i Fælleshaven

Fælleshaven i Beder er en selvstændig forening med det ene formål at drive Fælleshaven.

Vi har plads til 40 voksne, og vi dyrker Fælleshaven i fællesskab.

Vi har ca. en tønde land jord, som vi har lejet af Århus Kommune.

 

Vi dyrker jorden efter økologiske principper og til eget forbrug. Vi dyrker stort set alle slags grønsager, man kan dyrke i et dansk klima samt mange forskellige slags krydderurter. Grønsager, der kan overvintre, gemmer vi i vores jordkælder og har på den måde grønsager en stor del af året.

 

Fordelingen af grønsagerne er enkel, alle tager blot det familien har behov for til eget forbrug, men selvfølgelig med naturlig hensyntagen til, om der nu er nok til alle. Man må naturligvis ikke forsyne andre end havens medlemmer med grønsager og krydderurter – det ville haven ikke kunne bære.

 

Prisen for at være med i Fælleshaven er i 2022: voksne 850,- kr., børn 0-2 år gratis, 3-12 år 100,- kr., hjemmeboende børn fra 13 år 250,- kr. for et års medlemsskab. Skæringsdato for alder er 1. marts. Kontingentet, som fastsættes på generalforsamlingen, går til jordleje, frø, planter, læggekartofler, redskaber, værktøj, div. materialer som fiberdug, maskinel jordbehandling, vanding og vedligeholdelse.

 

Der er desuden et indskud på 300,- kr. pr. voksent medlem i haven. Indskuddet blev indført for at skaffe penge til at etablere vand i haven, og går nu til at opretholde de værdier haven ejer. Indskuddet tilbagebetales delvis, hvis man melder sig ud af haven inden for de første 3 år.

Ingen tjener på Fælleshaven, ligesom vi ikke modtager nogen form for økonomisk støtte udefra.

Medlemsskabet betales med første halvdel pr. 1. april (men meget gerne det hele!) og anden halvdel pr. 1. maj. Nye medlemmer betaler selvfølgelig tidligst ved indmeldelse. Pengene indbetales på havens konto i Merkur Bank reg. nr. 8401 konto nr. 0001127341. HUSK at dit navn skal fremgå af indbetalingen. Der udsendes ikke opkrævning på kontingentet, og pengene kan ikke betales kontant til kassereren.