Generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING I FÆLLESHAVEN TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2023 KL 19.00


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

  Bestyrelsens beretning. 
’
  3. Godkendelse af regnskab 2022. 

  4. Evt. indkomne forslag.
  5. Budget for 2023 samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for såvel almindelige medlemmer og som urteplukkere. 

  6. Valg til bestyrelsen. Der er i alt fem bestyrelsesmedlemmer, som på skift vælges for to år. På valg i år er Erik og Anna. De 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer (Edel, Jens og Leif ) er ikke på valg i år. 

  7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Vælges for ét år.
  8. Medlemssituationen 2023. 

  9. Deltagelse i fælles arbejdsdage. 

  10. Evt. 

 2. – Leif dirigent. Helga referent.
  2. – Anna fremlagde beretning for 2022. Leif har snakket med Peter, som også har haft problemer med porrerne. Der er ingen arbejdsdag til porreplantning, da de kommer i små potter, så det er overkommeligt for bedejeren selv.
  Hjemmesiden fungerer med tekster, men der mangler nogle dyrkningsvejledninger. Der står noget på engelsk, som skal fjernes, og der mangler noget på lay-out og billeder. Der skulle være en kort dyrkningsvejledning på alt i haven. Helga tjekker.
  3. – Leif gennemgik regnskabet for 2022.
  4. – Der er ikke kommet nogen forslag.
  5. – Der skal skaffes vandslanger, som kan nå helt ned i bunden af bedene – Vibeke er tovholder. Der er overskud, men vi fortsætter med samme kontingent.
  6. – Valg til bestyrelsen: Erik og Anna genvalgt.
  7. – Vibeke og Agnes er valgt som suppleanter. Revisor Gurli, revisorsuppleant Merete.
  8. – 5 medlemmer har meldt sig ud af haven, men der står en del på venteliste. Jens holder styr på det.
  9. – Man skal sørge for at møde op til mindst halvdelen af de fælles arbejdsdage. Erik foreslår – igen – at man også bruger mandage til fælles arbejdsdage.
  10. – Markplanen er ændret lidt. SPIS af rodfrugterne – der er stadig mange i jordkælderen!
  – Der står fine, rene pastinakker i jorden i bed C5 (der er sat grøn pind)
  – Efterafgrøder skal hakkes over lige under jordoverfladen og blive på jorden.
  – Birgit har hidtil lavet markplanen i Excel, men hun går ud af haven. Merete vil godt overtage – aftaler med Birgit. Helga laver en A3-udgave til at hænge op i togvognen.
  – Jyllands-Posten bringer en artikel om haver, hvor vi er med. Hanne giver lyd/sender rundt, når den kommer.